Τηλεφ. Κέντρο:
+30 231 231 5202
e-mail:
production@van4k.tv
Γραφεία-Studio:

Θερμαϊκού 40 – 564 29
Θεσσαλονίκη